Jeg tilbyder


          Børn og unge

          Voksne

          Forældre og familier
Terapi og rådgivning

Børn og unge

Når et barn/en ung støder på udfordringer eller mistrives, vækker det altid bekymring hos forældrene. Det kan pludselig blive svært at komme i skole, barnet/den unge kan begynde at trække sig eller komme i konflikter og man kan som forældre blive usikker på, hvad man skal gøre. Det kan også være eksamensangst eller et skøbeligt selvværd, som spænder ben for de ting barnet/den unge faktisk gerne ville.

Med baggrund i min erfaring og viden om børn og unges udvikling, kan jeg skabe et trygt rum, hvor jeg sammen med barnet/den unge undersøger og arbejder med det der er svært. Når jeg har forløb med børn og unge, aftales det med forældrene hvordan og i hvilken grad de inddrages.

Min erfaring er at det er en stor lettelse for børn/unge at kunne tale med en psykolog om de ting, der er svære eller bekymrer dem. Konkret kan det betyde, at de igen kan koncentrere sig om de ting i deres hverdag, der er vigtige og gør dem glade.


Voksne

De fleste havner ind i mellem i fastlåste og svære situationer i deres liv, som kan være vanskelige at styre ud af på egen hånd. Det kan f.eks. være at man lider af stress, angst, depression eller bøvler med et skrøbeligt selvværd. Problematikken kan også omhandle konflikter i relationerne til de nærmeste eller på arbejdspladsen.

Jeg har som psykolog en bred erfaring og viden, som jeg trækker på i mine samtaler og som for mange betyder at man kan begynde at anskue og forstå problemstillingen på en lidt anderledes måde. Undervejs i et forløb vil man ofte blive klogere på, hvordan man på hensigtsmæssig vis kan agere i, eller finde den nødvendige ro til at være i de svære situationer.

Ind i mellem indtræffer der så voldsomme livsbegivenheder, at man havner i en akut krise. I sådanne situationer kan det have afgørende betydning at man får hjælp til at forstå og tackle sine reaktioner og bliver guidet i at håndtere den efterfølgende tid.


Forældre/familier

De fleste familier oplever ind i mellem svære perioder, hvor et eller flere familiemedlemmer mistrives. Det er ofte et samspil af flere faktorer, men noget af det der kan være på spil er at få hverdagen til at fungere, at der er mange konflikter eller at det er svært søskende imellem.

Herudover kan man som forældre opleve at være uenige om opdragelse, have forskellige forventninger til hinanden eller opleve sig fastlåst i de roller man har i familien.

Disse ting kan være svære at kommunikere om på en ordentlig måde og det kan være en udfordring at komme videre på egen hånd.

Som udeforstående kan jeg bidrage til at I får en øget forståelse af de udfordringer der gør sig gældende og kan finde et mere fælles fodslag ifht den fremadrettede håndtere af disse. Supervision og rådgivning til fagpersoner

Som professionel er det vigtigt og udviklende at få supervision på sit arbejde.

Jeg tilbyder supervision og rådgivning ift. konkrete arbejdsopgaver, som man på egen hånd kan have svært ved at komme videre med. Det kan gøre en forskel at få hjælp til at anskue en situation fra et andet perspektiv eller få øje på nye handlemuligheder.

Det kan også være rammerne for arbejdet eller relationerne på arbejdspladsen, som man kan have behov for supervision på. Supervisionen kan ligeledes have et mere personligt sigte, hvor man har mulighed for at arbejde med sin egen rolle ift. jobbet og videreudvikle sin faglige identitet.

Supervision kan foregå enten individuelt eller i en gruppe.

Foredrag og oplæg

Jeg udbyder formidlingsopgaver i form af oplæg, foredrag eller kortere kursusforløb vedr. en bred vifte af  psykologfaglige emner. Det kunne være et oplæg for medarbejdere eller ledelsesteamet på en arbejdsplads vedr. stress, et foredrag for en personalegruppe vedr. unges identitetsudvikling eller selvværd eller det kunne handle om hvordan man som forælder bedst støtter sit barn med angst. Dette er blot eksempler. Hvis du overvejer om jeg kunne være behjælpelig med et fagligt input med et specifik tema, er du meget velkommen til at kontakte mig for en drøftelse.