Min tilgang


Det er vigtigt for mig at skabe en tryg og tillidsfuld relation med respekt og lydhørhed for den person jeg sidder sammen med. Det er hele grundlaget for den fremadrettede proces og det forandringsarbejde vi i fællesskab går igang med.

Efter et forløb hos mig, vil du gennem vores dialog og samarbejde opleve en øget forståelse af de udfordringer du er kommet med. Forståelsen kan være en lettelse i sig selv og kan samtidig give dig et bedre udgangspunkt at handle ud fra.

Jeg tilrettelægger alle forløb individuelt og i samarbejde med dig/jer.


Jeg tilpasser i høj grad min metode og tilgang til det enkelte forløb men er især inspireret af følgende psykologiske tilgange og metoder


  • Kognitiv terapi og metode
  • Metakognitiv tilgang
  • Narrativ samtale og forståelse
  • Systemisk tænkning
  • Mindfulness
  • Mentaliseringsbaseret terapi

Om mig


Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus universitet i 2008 og har siden været medlem af Dansk Psykologforening.

I 2010 blev jeg autoriseret af Psykolognævnet under socialministeriet og følger de etiske retningslinjer for nordiske psykologer.


Jeg har arbejdet som privatpraktiserende psykolog med egen klinik i Kolding siden 2015 og sætter stor pris på det varierede arbejde med både børn, unge og voksne klienter, som kommer med mange forskellige slags problemstillinger. Jeg oplever det som min vigtigste opgave som psykolog at møde den enkelte lige der hvor han eller hun befinder sig og skabe den nødvendige tryghed til sammen at tage vigtige skridt hen imod forandring og bedring.


Jeg har tidligere været ansat som psykolog i Kolding kommune, hvor jeg i en årrække lavede psykologiske undersøgelser og behandling samt ydede rådgivning.

Derudover har jeg været en del af Kolding kommunes kriseberedskab, som ydede akut psykologisk krisehjælp til ansatte i kommunen.


Jeg har stor erfaring med at tale med børn, unge, voksne og familier som af den ene eller anden årsag er stødt på grund og har behov for hjælp til at genfinde noget mere fast grund under fødderne og skabe positiv forandring.

 

Udover samtaleterapi har jeg erfaring med at yde supervision og afholde kurser og oplæg vedr. forskellige temaer indenfor psykologiens fagområde.